კარიერა

career

საკონსულტაციო კომპანია ინვენტერი, ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ ბიზნესს სთავაზობს: სანდო, ხარისხიან, კომპეტენტურ და სწრაფ სერვისს ინვენტარიზაციასა და მარაგების მართვაში. 

კომპანია ქმნის კომფორტულ გარემოს გუნდის წევრების კარიერული წინსვლისთვის.

ჩვენთან დასაქმებით, თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა სამუშაო გამოცდილება მიიღოთ საკონსულტაციო კომპანიაში, რომელიც ნებისმიერ ბიზნეს სექტორს მოემსახურება ინვენტარიზაციის და მარაგების მართვის სწორად განხორციელებაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგეგმოთ გრძელვადიანი პროფესიული კარიერა პროგრესირებადი სახელფასო სისტემით