ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

საკონსულტაციო კომპანია ინვენტერი, ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ ბიზნესს სთავაზობს: სანდო, ხარისხიან, კომპეტენტურ და სწრაფ სერვისს, ინვენტარიზაციასა და მარაგების მართვაში.

ჩვენ მიერ შესრულებული ინვენტარიზაციის მომსახურება სრულდება აღრიცხვის სტანდარტების შესაბამისად და გამოირჩევა მაღალი სანდოობითა და სიზუსტით.

ჩვენი გუნდის წევრები დაგეხმარებიან, ბიზნესის საჭიროებისამებრ, ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის კონსულტაციის გაწევაში.

კომპანია დაარსების დღიდან მუდმივად ვითარდება და ინარჩუნებს სამუშაოს შესრულების უმაღლეს ხარისხს. კლიენტებს სთავაზობს ხარისხიან, მოქნილ და მაქსიმალურად კომფორტულ მომსახურებას.

ინვენტარიზაცია

როგორი შეიძლება იყოს
ინვენტარიზაცია?

• ყოველდღიური

• ყოველკვირეული

• ყოველთვიური

• ყოველკვარტლური

• ყოველწლიური

რა პროცესებს მოიცავს ინვენტარიზაცია?

• ობიექტის ინსპექტირება

• სამუშაო პროცესის დაგეგმვა

• განრიგისა და ჯგუფების შედგენა

• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა და კოდირება

• დანაკლისისა და ზედმეტობის გამოვლენა

• წერილობითი ანგარიშის წარდგენა

რა შემთხვევაშია საჭირო ინვენტარიზაცია?

• წლიური ბუღალტრული ნაშთების კონტროლისთვის

• ქონების ფაქტიური რაოდენობის განსაზღვრისთვის

• ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შემთხვევაში

• ძირითადი საშუალების გადაფასების დროს

• ზედმეტობა-დანაკლისის გამოსავლენად

რა სარგებელი მოაქვს ინვენტარიზაციის მენეჯმენტს?

• საწყობის სწორი მენეჯმენტი

• ზედმეტობა-დანაკლისის გამოვლენა

• შესყიდვების სწორად წარმოება

• პროდუქციაზე ვადის კონტროლი

• სწორი გატარებები

• პროდუქციაზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი