ჰონდა ცენტრი

 

ინვენტერის კიდევ ერთი გამორჩეული პარტნიორი “ჰონდა ცენტრი“ გახდა. თანამშროლობის ფარგლებში „ინვენტერ“-მა „ჰონდა ცენტრ“-ს გაუწია საწყობის ინვენტარიზაციის მომსახურება.