თელაველი

 

მოხარული ვართ გაცნობოთ Inventer • ინვენტერი-ს და telaveli.com პარტნიორობის შესახებ

ჩვენ პარტნიორ კომპანიებს დაემატა ერთ-ერთი მსხვილი ღვინის საწარმო საქართველოში. სერვისის ფარგლებში „ინვენტერი“ განახორციელებს სასაქონლო მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაციასა და საწყობის მენეჯმენტს