სამშენებლო სექტორი

კომპანიები, რომლებიც სამშენებლო სექტორში ოპერირებენ, მათთვის სასაქონლო მატერიალური მარაგების სტანდარტების შესაბამისად აღრიცხვა პრიორიტეტულია, რადგან ეს მათ ეხმარებათ ზუსტი დანახარჯების კონტროლში. ასევე მნიშვნელოვანია მშენებლობებზე, დასრულებული სამუშაოების ინვენტარიზაცია და კომუნიკაციებზე გამოყენებულ მასალებთან დაკავშირებით უტყუარი შედეგების მიღება.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • მშენებლობის კალკულაციების აწყობა და კონტროლი
  • სამშენებლო სასაქონლო მატერიალური მარაგების კონტროლი
  • სასაქონლო მატერიალურ მარაგებზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი
  • სამშენებლო დანახარჯების კონტროლი
  • ზედმეტობისა და დანაკლისის გამოვლენა
  • დასრულებული ელექტროობის და წყალგაყვანილობის სამუშაოების ინვენტარიზაცია და შესრულებული სამუშაოების ზუსტი დანახარჯების დასკვნის მომზადება