სადისტრიბუციო სექტორი

კომპანიები, რომლებიც სადისტრიბუციო სექტორში ოპერირებენ, მნიშვნელოვანია საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის ქონდეთ სასაქონლო მატერიალური მარაგები აღრიცხული. ისინი როგორც იმპორტს, ასევე ადგილობრივ შესყიდვას, დოკუმენტაციის და ფაქტობრივ ნაშთის ერთმანეთთან შედარებით უნდა აღრიცხავდნენ. სადისტრიბუციო საქმიანობის დროს, ზედმეტობა-დანაკლისის თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია მყიდველს ფაქტურის შესაბამისი ნაშთი მიაწოდო.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • სადისტრიბუციო პროდუქციის კონტროლი
  • სადისტრიბუციო პროდუქციაზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი
  • საწყობის სწორი დაგეგმარება
  • ზედმეტობისა და დანაკლისის გამოვლენა