საცალო ვაჭრობის სექტორი

კომპანიები, რომლებიც საცალო ვაჭრობის სექტორში ოპერირებენ, მნიშვნელოვანია საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის ქონდეთ სასაქონლო მატერიალური მარაგები აღრიცხული. ისინი როგორც იმპორტს, ასევე ადგილობრივ შესყიდვას, დოკუმენტაციის და ფაქტობრივ ნაშთის ერთმანეთთან შედარებით უნდა აღრიცხავდნენ. საცალო ვაჭრობის დროს ხშირია დანაკლისები, რისი მიზეზიც ხშირად ამოუხსნელი რჩება, ასეთ შემთხვევაში რეკომენდირებულია ტესტური ინვენტარიზაციების ჩატარება.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • სასაქონლო მატერიალური მარაგების კონტროლი
  • სასაქონლო მატერიალურ მარაგებზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი
  • ზედმეტობისა და დანაკლისის გამოვლენა